MEDYCYNA PREWENCYJNA

Zdrowie jest podstawą powodzenia i sukcesu. Jesteś jedyną w swoim rodzaju, niepowtarzalną osobą, dlatego z medycznego punktu widzenia potrzebujesz indywidualnego, celowo wyłącznie dla Ciebie ułożonego planu utrzymania sprawności i zdrowia.
Dotyczy to tak samo kobiet, jak i mężczyzn.

Jesteśmy zdrowi tak długo, jak długo nasz organizm optymalnie funkcjonuje - pozostaje w homeostazie. Ta homeostaza zapewniona jest przez 24-godzinne optymalne zaopatrzenie wszystkich komórek naszego organizmu (mamy ich około 60- 80 bilionów) we wszystkie niezbędne substancje (np.: aminokwasy, witaminy, kwasy tłuszczowe, pierwiastki śladowe).
Z tych niezbędnych substancji organizm sam buduje struktury potrzebne do jego funkcjonowania (np. proteiny, przeciwciała, hormony, enzymy, neuroprzekaźniki).


Niedobór tych substancji i przez to zaburzenia homeostazy można stwierdzić już na długo przed wystąpieniem pierwszych objawów chorobowych. Zbadanie tzw. parametrów zdrowia daje nam możliwość, przez wyrównanie stwierdzonych niedoborów, przywrócenia organizmowi prawidłowego funkcjonowania (homeostazy).

Najczęstsze objawy starzenia się organizmu

Teoria stabilności metabolicznej, czyli utrzymania homeostazy, opisuje zdolność komórek naszego organizmu do utrzymania zrównoważonego stężenia wolnych rodników i innych produktów przemiany materii.

Proces starzenia powoduje zmiany w regulacji aktywności około 700 genów. Stwierdza się spadek aktywności genów odpowiedzialnych za produkcję energii komórkowej, w przeciwieństwie do wzrostu aktywności tych genów, które odpowiedzialne są za regulację produkcji wolnych rodników.

Nasze komórki potrzebują do prawidłowego funkcjonowania około 90 substancji i to przez 24 godziny na dobę. Należą do nich między innymi: witaminy ,minerały, pierwiastki śladowe, aminokwasy ( przede wszystkim tzw. rgzogenne aminokwasy - te których organizm sam nie produkuje i muszą być dostarczane z pożywieniem), tłuszcze. Trzeba podkreślić, że przy naszym sposobie odżywianie nie ma drastycznych braków tych substancji, ale długotrwałe chroniczne niedobory dają
z czasem o sobie znać.

Przykładem tych problemów jest zaopatrzenie w magnez. 50% naszego magnezu jest magazynowana w układzie kostnym. Jeśli występują problemy w zaopatrzeniu w ten ważny pierwiastek śladowy, to aby utrzymać odpowiednie jego stężenie we krwi i komórkach (zachowanie homeostazy), uwalniany jest potrzebny magnez z układu kostnego. Dochodzi więc do takiej sytuacji, w której przy prawidłowych parametrach (zawartość magnezu w osoczu i krwinkach) mamy masywny niedobór magnezu w komórkach. Przy redukcji zaopatrzenia komórkowego
w magnez o 1/4 dochodzi do zmniejszenia aktywności zależnych od niego enzymów (jest ich około 300) o 50%, co związane już jest z zaburzeniami zdrowia.

Skutki tych chronicznych niedoborów przedstawia niemiecki naukowiec Brubacher w 6-stopniowej skali, gdzie chroniczne niedobory od stopnia 1 - 3 związane są już z zaburzeniami neutralizacji wolnych rodników, zaburzeniami wytwarzania energii komórkowej w mitochondriach i zaburzeniami spalania glukozy, ale bez stwierdzalnych zmian we krwi i bez objawów chorobowych. Mamy tu już ograniczoną wydolność organizmu (np.: problemy z koncentracją, zmęczenie, nerwowość, problemy z pamięcią).

Od stopnia 3 można stwierdzić zmiany niektórych wyników laboratoryjnych (morfologia, próby wątrobowe, zaburzenia parametrów krzepliwości krwi), występują też nietypowe objawy ogólne, co zaniepokojonych pacjentów zmusza do szukania porady medycznej. Niestety w większości te porady (przy braku doświadczenia terapeuty z problemami zaburzenia homeostazy) prowadzą donikąd - stwierdza się zaburzenia psychosomatyczne albo nadmierne obciążenia organizmu. Podawane tu leki (np.:psychofarmakologia) przy braku wyrównania homeostazy prowadzą do pogłębienia problemów zdrowotnych.

Copyright © 2017 Remedical